Sinterklaaswandeling

Nog precies
en de Sinterklaaswandeling gaat weer van start te Moerbeke

Sinterklaaswandeling 01 december 2013 (incl. foto's)

Klaas 13 140 jaar Wandelclub De Lachende Klomp vzw

Een normaal verslag schrijven over deze wandeling kan niet. Hetgeen hier volgt is een zeer welgemeende dankjewel aan alle wandelaars die dit jaar aanwezig waren op onze vier tochten, die allen in het teken stonden van ons 40-jarige jubileum.
Het is ook een welgemeende dankjewel aan iedereen die iets te maken heeft met deze organisaties, zowel ver als dichtbij.
Dat het vandaag wel iets speciaal zou zijn stond vast. Er zouden records geschreven kunnen worden...

 

  • Onze Pannenkoekentochten: 1819 deelnemers.
  • Onze Wase Poldertochten : 2147 deelnemers (nieuw recordaantal voor deze organisatie)
  • Onze Barbierbeektocht  (Jubileumwandeling): 1233 deelnemers

We hadden vandaag de overschrijding van de kaap van 1038 nodig om in onze bestaansgeschiedenis het record aantal deelnemers te verbeteren. En wat gebeurde? Niet minder dan 2045 wandelaars zakten vandaag af naar Moerbeke-Waas om voor een prachtig afsluiter te zorgen.
Dankjewel aan wandelclub Cracks Wolvertem. Zij vereerden ons met een busbezoek.

 

Dankjewel aan de nabije en iets verdere burenclubs. Jullie constante bezoeken aan onze organisaties tonen de nodige aandacht die we steeds voor elkaar hebben. Wandelsport is geen concurrentie. Wandelsport is een sportieve gebeurtenis waar elke club zijn eigen inbreng ten volle laat spelen om iedere wandelaar de kans te geven op een gezonde ontspanning op eigen tempo en mogelijkheden.
Dankjewel aan alle andere clubs. Een bezoek aan het Waasland ontlokt steeds veel ha’s en ho’s over wat er hier allemaal verscholen ligt en dat voor jullie door onze parkoermeesters tot in de kleinste hoekjes en kantjes wordt uitgetekend. Het is voor ons een uithangbord en voor jullie een mogelijkheid om kontakt te leggen en zo de mogelijkheden voor het beoefenen van de wandelsport uit te breiden.
Dankjewel aan alle zogenoemde “individuelen” of “niet-aangesloten wandelaars”. Zij zijn het die zich aangetrokken voelen tot onze organisaties om ook gebruik te maken van de hun aangeboden faciliteiten om kennis te maken met de wandelsport. Veelal zijn het ook gezinnen die met hun jonge kroost van de voor hun specifieke afstanden komen genieten. Zij zijn het ook die misschien na enkele deelnames de stap tot toetreding van een club overwegen. Zij kunnen ook toekomst gericht zorgen voor de nodige verjonging in het wandelgebeuren.
Dankjewel aan de Sint en zwarte Piet. Jullie komst naar onze Sinterklaaswandeling, jullie rondgang in de startzaal en met de Sintmobiel langs de rustposten is voor alle wandelaars een plezierig moment. Iedereen wordt herinnerd aan zijn kindertijd en toen werd er ook enorm uitgekeken op wat er op dat moment in het schoentje zou liggen. Het woordje dat de Sint tot de wandelaars richt doet menig hartje een tikje sneller slaan. Dit wordt ruimschoots terug tot de orde geroepen door het snoepje uit de zak van Piet.
Dankjewel aan onze parkoersmeesters. Zij slagen er telkens weer in om met de voorhanden zijnde middelen qua omgeving en qua mogelijkheden het onderste uit de kan te halen. Vandaag zijn er veel lovende woorden gesproken over het parkoers. Wij twijfelen daar niet aan. Voor hun is het een erezaak. Dat er vandaag ook een 36 km tussenzat was voor eigen familie een sprongetje waard.
Dankjewel aan al onze medewerkers. Zoals meermaals gezegd is er zonder jullie geen organisatie mogelijk. Om onze vier tochten elk jaar vlot te laten verlopen is er een schare trouwe medewerkers nodig. Zij zijn aanwezig bij de voorbereiding, de dag voordien, en bij de organisaties zelf. Alle verschillende taken apart opnoemen is te veel. Als je ziet wat er allemaal moet gebeuren, dan kan je ook een idee vormen dat er veel verschillende zaken te doen zijn. De opgestelde werklijst is het globale plan. Het eigenlijke werk is het polyvalente. Het zich kunnen inzetten in meerdere taken en het zien waar er moet bijgesprongen worden. Dit wordt zeer geapprecieerd.
Dankjewel aan zij die zich ’s morgens voor hun eigenlijke taak enkele uurtjes inzetten om alle wandelaars, die met de wagen komen, zoveel als mogelijk proberen op te vangen en hun te loodsen naar een plaats waar zij de wagen kunnen parkeren. Het is niet evident om dit te doen op deze duistere en koude dagen. Nochtans is hun taak niet te onderschatten. Zij doen dit ook om te helpen en om een optimaal gebruik te verzekeren van de beschikbare parkeergelegenheid.
Dankjewel aan het ganse bestuur. Bij elke maandelijkse bestuursvergadering wordt een stand van zaken gegeven over hoever we staan met een bepaalde tocht. En dat deze bespreking van een nieuwe tocht onmiddellijk begint na het beëindigen van een vorige tocht, zie je dat dit een gans jaar doorloopt. Er is ook telkens na een tocht een evaluatie, steeds met het oog op het beter en efficiënter laten verlopen. De inbreng van de postverantwoordelijken draagt ook hiertoe bij.
Dankjewel aan onze voorzitter Luc en onze penningmeester Godelieve. Deze dag is een mooie afsluiter voor dit Jubileumjaar. Het is een bekroning op al jullie inzet en aandacht voor onze wandelclub.
In het vooruitzicht van het eindejaar wensen wij tenslotte allen een fijne en sfeervolle tijd. Dat we mekaar nog dikwijls mogen ontmoeten op een fijne wandeling en dat er dan voor ons een beetje meer tijd zal zijn om eens bij te praten.

 

Het secretariaat
 

 Klassementen  Klassement 01/12/13  Totaal Clubklassement 2013
 Foto's  Luc Weemaes  Willy en Mary
 Tiny & Danny De Meyer
 Patrick Moens
   Raoul en Chris Stevens
 Peter De Loose
 Verslag  Secretariaat  Extra verslagje Gwy

 

 

Bezoek onze sponsors (klik op het logo)

Banner

Bezoek onze sponsors (klik op het logo)

Banner

Bezoek onze sponsors (klik op het logo)

Banner