Sinterklaaswandeling

Nog precies
en de Sinterklaaswandeling gaat weer van start te Moerbeke

Clubvisie :

Binnen het grote aanbod van wandelclubs in het Waasland streeft onze vereniging ernaar om mensen samen te brengen in een sportieve en kameraadschappelijke sfeer om samen in clubverband, familieverband of individueel het recreatief wandelen te beoefenen.  Er wordt geen beperking opgelegd wat betreft de leden naar leeftijd, geaardheid, fysische mogelijkheden enz... zolang ze zich maar goed voelen in de hun aangeboden omgeving van onze club.

Door het aanbieden van enerzijds vier eigen organisaties en anderzijds het aanbieden van een gevarieerde aktiviteitenkalender is er voor elkeen de mogelijkeheid om een keuze te maken in hun eigen betrokkenheid en hoever zij er willen voor gaan.

We trachten ook als club een rol te spelen in het deelnemen aan het sportief beleid door een actieve betrokkenheid in de gemeentelijke en provinciale raden die ons worden aangeboden.

Door deze opzet en de goede omkadering door een structuur als vzw is het onze visie om toekomst gericht als club een deel van wat zo belangrijk is in onze huidige samenleving te helpen verwezenlijken.

 

Bezoek onze sponsors (klik op het logo)

Banner

Bezoek onze sponsors (klik op het logo)

Banner

Bezoek onze sponsors (klik op het logo)

Banner